Bất cứ nhà đầu tư nào đang có giao dịch kí quỹ với một công ty để thực hiện việc mua bán trao đổi chứng khoán thì đều có nguy cơ phải đối mặt với trường hợp bị Call Margin. Khi tỷ lệ ký quỹ nhỏ hơn mức yêu cầu thì cá nhân nhà đầu tư sẽ không được phép chủ động tăng tỷ lệ tài sản đảm bảo. Vì thế, để đưa tài sản về ngưỡng an toàn bắt buộc phải thực hiện theo yêu cầu xử lý của công ty chứng khoán.

  • Trường hợp 1 – Nộp bổ sung tiền: (Y+ số tiền nộp thêm)/ (Z+số tiền nộp thêm) > M
  • Trường hợp 2 – Bán cổ phiếu: (Y + lượng cổ phiếu*giá)/Z >M

Khi nhà đầu tư chứng khoán đối mặt với tình trạng call margin, có một số biện pháp cần thực hiện để giải quyết tình huống này:

  • Đánh giá tình hình: Nhà đầu tư cần xem xét tỷ lệ ký quỹ và tài sản có sẵn trong tài khoản để đánh giá mức độ rủi ro và khả năng thực hiện giao dịch.
  • Liên hệ với công ty chứng khoán: Đầu tiên, nhà đầu tư cần liên hệ với công ty chứng khoán để hiểu rõ hơn về nguyên nhân và yêu cầu cụ thể của call margin.
  • Thực hiện yêu cầu của công ty chứng khoán: Tuân thủ các yêu cầu của công ty chứng khoán, bao gồm việc bổ sung tiền mặt hoặc tài sản thế chấp để duy trì tỷ lệ ký quỹ đủ.
  • Xem xét các phương án: Nhà đầu tư cần xem xét các phương án khả thi như bán bớt cổ phiếu, tăng thêm tiền mặt vào tài khoản, hoặc điều chỉnh danh mục đầu tư.
  • Thực hiện quản lý rủi ro: Đánh giá lại chiến lược đầu tư và quản lý rủi ro trong tương lai để tránh tái diễn tình trạng call margin.
  • Học từ kinh nghiệm: Sử dụng kinh nghiệm từ tình huống này để cải thiện chiến lược và quản lý tài chính trong tương lai.

Việc đáp ứng kịp thời và tỉnh táo đối với call margin sẽ giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro và duy trì tình hình tài chính ổn định trong thị trường chứng khoán.

Call Margin là lệnh mà bất cứ nhà đầu tư nào cũng không muốn gặp phải nhưng nếu nhận được Call Margin thì nhà đầu tư cũng nên giữ bình tĩnh để xử lý, không nên vội vàng hấp tấp và làm mọi việc theo cảm tính dễ dẫn đến sự mất mát lớn về tài sản.